כללי

 

אנו מכבדים את פרטיותם של משתמשי האתר באופן מרבי. 

מטרת תנאי השימוש הבאים היא להסביר באופן ברור את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, כולל את השימוש במידע, איסופו ושימושיו.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

אלחנן ארונות ומדפים רשאים לערוך ולשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר מתבצע שינוי מהותי ויסודי בתנאי השימוש של המידע האישי שמסרו הגולשים, תתפרסם הודעה בדף הבית של האתר.

 

שימוש במידע

 

אלחנן ארונות ומדפים שומרת מספר מוגבל של מידע במאגריה ועושה בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או כל דין והוראה אחרת.
השימוש במידע הינו למטרות הבאות:

 

  • ספק שירותים ייחודיים לגולשים כגון תגובות לכתבות, פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות אחרות המוצעות באתר.
  • שיפור, תפעול ופיתוח האתר, כולל ניתוח הרגלי צפייה וגלישה לשם שיפור החוויה של הגולש והצעת הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית או לקבוצות עניין המשתמשות באתר. ניתוח זה כמעט תמיד הוא סטטיסטי ולא זיהוי אישי של הגולש.

 

עוגיות

 

קובץ Cookie הוא קובץ קטן אשר מבקש רשות להיות ממוקם על הכונן הקשיח של המחשב. ברגע שאתה מסכים, הקובץ מנתח את תעבורת האינטרנט או מאפשר לך לדעת מתי אתה מבקר באתר מסוים. עוגיות מאפשרות ליישומי אינטרנט לטפל בך בתור משתמש ייחודי, או אדם פרטי. יישום אינטרנט יכול להתאים את פעילותו לפי העדפותיך, ומפעיל איסוף מידע על מנת לזכור את ההעדפות שלך.

מקורות נוספים

 

לפירוט נוסף אודות עקרונות הפרטיות והאבטחה, אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות של גוגל שמוצגת בכתובת: https://policies.google.com/privacy?hl=iw

תנאי שימוש

כללי

אתר חברת אלחנן ארונות ומדפים ממתכת (להלן בהתאמה: “האתר”, “החברה” ו- “אלחנן ארונות”) משמש כחנות למכירת ארונות ומדפים ממתכת באופן מקוון. רשאים לבצע הזמנות באתר רק בני 18 ומעלה שיש להם כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והם בעלי כתובת מגורים, אשר ברשותם כרטיס אשראי בר תוקף. השימוש והרכישה דרך האתר כפופים לתנאים המפורטים להלן והם מהווים הסכם מחייב בין מבצע ההזמנה לבין אלחנן ארונות . בעצם השימוש באתר מביע המשתמש את הסכמתו לכל תנאי השימוש באתר ולכל הכללים החלים על המשתמש בו. כמו כן מצהיר המשתמש כי הוא קרא ומודע לכל תנאי השימוש באתר ומקבלם ללא סייג וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כנגד אלחנן ארונות ומדפים ממתכת ו/או כנגד כל אדם מטעם אלחנן ארונות ומדפים ממתכת למעט טענות הקשורות בהפרת תנאי שימוש אלה. רק התנאים המופיעים בתנאי השימוש יחייבו את אלחנן ארונות ומדפים ממתכת כלפי המשתמש המבצע פעולות באתר. כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצר כפי שהוא במציאות, וזאת מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב ויתכן שיהיו הבדלי גוונים כתוצאה מהטעיית תאורה בעת הצילום ו/או כתוצאה מסוג המסך ו/או כתוצאה ברזולוציות שונות. מחיר המוצר הוא המחיר הנקוב במועד ביצוע ההזמנה. לא יחולו שינויים במחיר, הן במידה ותהיה התייקרות במחיר המוצר והן במידה ותהיה הוזלה או יחול מבצע על מוצר זה. אלחנן ארונות ומדפים ממתכת שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי האמור. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין פרסומים אחרים, יגברו הוראות תנאי שימוש אלה. ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות המשתמש באתר בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של אלחנן ארונות ומדפים ממתכת ו/או האתר לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלה. אלחנן ארונות ומדפים ממתכת לא תהיה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהם קיים לינק באתר וכן היא לא תהיה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

המכירה

אלחנן ארונות ומדפים ממתכת מאפשרת לכם הלקוחות לרכוש את המוצרים, המוצעים על ידה בדרך מהירה וקלה ובמחירים תחרותיים. כל מוצר יוצג בדף מכירה שבו יוצגו פרטים מלאים על אותו מוצר. במידה ופרט או פרטים אינם ברורים לכם אנא צרו קשר לבירור הנושא לפני ביצוע ההזמנה על ידיכם. אלחנן ארונות ומדפים ממתכת רשאית למנוע מגולש באתר את האפשרות לבצע הזמנה באתר במקרים כגון חשד לשימוש פסול או בעל אופי פלילי באתר. המכירה תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי. במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה כדי שיפעל להסדרת האישור להשלמת העסקה. ספירת ימי האספקה תחל מיום אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 7 ימים ממועד ההודעה אודות אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, אזי אלחנן ארונות ומדפים ממתכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והמוסר פרטים כוזבים צפוי לנקיטת הליכים משפטיים כלפיו, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאלחנן ארונות ומדפים ממתכת עקב מסירת הפרטים הכוזבים. אלחנן ארונות ומדפים ממתכת מציגה מוצרים ושירותים ואת מחיריהם כפי שנקבע מראש כולל זמן אספקה. המוצרים לא נמצאים במלאי וייוצרו בהזמנה אישית ומיוחדת לאחר קבלת ההזמנה והתשלום מהלקוח. בהרשמה לאתר מאשר הלקוח, מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת הלקוחות הנמנים על תפוצת הדיוור הישיר של אלחנן ארונות ומדפים ממתכת והוא מאשר לאלחנן ארונות ומדפים ממתכת לשלוח אליו דואר עם מסר שיווקי. ניתן להסיר את הרישום מרשימת התפוצה בכל עת וזאת באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]. המוצרים המוצגים באתר אינם מיועדים לשימוש מוסדי או מסחרי והם לשימוש ביתי בלבד אלא אם צוין אחרת. אייקונים וכל מידע ו/או חומר כתוב לרבות תמונות, גרפיקה, סמני מסחר, לוגו וכיוצא בזה, הינם בבעלותה של אלחנן ארונות .

אספקת המוצרים

אלחנן ארונות ומדפים ממתכת תספק את המוצר לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה, (אלא אם סוכם אחרת), בתוך המועד הנקוב בדף המוצר. האספקה תתואם טלפונית עם המזמין, אולם אם מכל סיבה לא יוכל המזמין לקבל את המוצר/ים באותו מועד תדחה האספקה והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים לא סופקו במועד המובטח. תתכן סטייה של 1%-2% מהמידות הנקובות בדפי המוצר והמזמין לא יוכל לטעון שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את הזמנתו במידה ואכן תחול סטייה שכזאת. מבלי לגרוע מהאמור, סטייה שכזאת לא תהווה עילה לביטול ההזמנה. החברה תפעל כדי לספק את המוצר/ים בהתאם לתנאי האספקה שצוינו בדף המוצר, בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר/ים. החברה לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • כוח עליון
  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
  • כל סיבה שהיא שאינה בשליטת אלחנן ארונות.

 

אספקת המוצרים תיעשה מבאר שבע בדרום ועד לחיפה בצפון, להוציא ישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק וישובים שאינם נכללים באזור החלוקה המצוינים כאזורי ההובלה, אלא אם סוכם אחרת בכפוף לתשלום נוסף ובכפוף למועד האספקה שיסוכם. איסוף עצמי יוכל להתבצע על פי החלטת החברה והאיסוף יהיה ממחסני החברה לפי בחירת החברה. במקרה של איסוף עצמי, תפקע אחריות החברה על המוצרים.

תוספת מחיר של 40 ש”ח תחול לכל קומה מעל לקומה השלישית במידה והמוצר או חלקו לא נכנס למעלית. כמו כן במידה והמוצר או חלקו אינו נכנס למעלית או שאין אפשרות להעלותו בבטחה דרך חדר המדרגות יוזמן מנוף. עלות הזמנת המנוף תיתוסף לשאר העלויות. באחריות הלקוח לעדכן את החברה בדבר הצורך בהזמנת מנוף. 

ככל שהלקוח לא עדכן את החברה בדבר הצורך במנוף ובשל כך לא סופקו המוצרים המוזמנים במועד שנקבע, אזי הלקוח ישא בעלות הובלה נוספת ליום בו יהיה מנוף במקום האספקה. דמי המשלוח ישולמו על ידי הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר או בנפרד, לפי מה שיסוכם, או חלקם במסגרת התשלום בגין המוצר וחלקם האחר במועד האספקה (ישירות למוביל). למניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א-ה לא כולל חגים, ערבי חגים וחול המועד.

ביטול עסקה

כל המוצרים באתר מיוצרים בהזמנה אישית בהתאם להזמנת הלקוח ולכן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א 2010, לא ניתן יהיה לבטל הזמנה לאחר שהמוצר/ים נכנסו לתהליך ייצור. כאמור לא ניתן יהיה לבטל הזמנה או להחזיר מוצרים שהורכבו אפילו באופן חלקי אלא אם נתקבל לכך אישור חריג. רק במידה שאלחנן ארונות ומדפים ממתכת אישרה החזרת מוצרים שאינם ברי החזרה במסגרת החוק בכפוף לתשלום עבור עלויות חברת כרטיסי האשראי בסך 3% מערך העסקה ועבור ירידת ערך המוצר, אזי יקוזז מסכום ההחזר גם סכום עלות ההובלות ההרכבה והפירוק כמפורט (גם אם לא שולם עבור ההובלה וההרכבה בנפרד אלא כחלק מהעסקה ו/או מבצע). בקשה חריגה לביטול קניה תעשה ע”י פניה בכתב לשירות הלקוחות באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ל:[email protected] בציון סיבת הביטול.

מובהר כי לאלחנן ארונות ומדפים ממתכת שיקול הדעת הבלעדי באם להיעתר לבקשת הביטול. במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל, רשאית אלחנן ארונות ומדפים ממתכת לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה ולרוכש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד אלחנן ארונות ומדפים ממתכת ו/או כל הפועלים מטעמה.

אחריות

הדין החל על תנאי שימוש אלה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

דיון ושיפוט

על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח לשירות הלקוחות על כל פגם או אי התאמה של המוצר למוצר שהוזמן. חתימת הלקוח על תעודת המשלוח מהווה ראיה לקבלת המוצר לשביעות רצון הלקוח. תקופת האחריות הינה לשנה מלאה מיום אספקת הסחורה, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר, ועל פי התנאים כפי שמופיעים בתעודת האחריות. חשבונית היא תנאי לתוקף האחריות. אלחנן ארונות ומדפים ממתכת מתחייבת לתקן או להחליף מוצר או חלק ממנו כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או פגם בייצור. האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של מוצר שלא הורכב בבית הלקוח, במידה והפריט הוזז ממקומו שלא ע”י מתקין מוסמך מטעמנו או מוצר שהורכב שלא ע”י מתקין מטעמנו או מוצר שפורק והורכב בשנית שלא ע”י מתקין מוסמך על ידנו.

אבטחת האתר

אלחנן ארונות ומדפים ממתכת נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המסופק לה על ידך. העברת הנתונים מתבצעת בטכנולוגיית SSL בצורה מוצפנת. במידע שנמסר בעת ביצוע ההזמנה אין אנו עושים שימוש למעט למטרת ביצוע ההזמנה ואספקתה, כגון הנפקת הזמנה, קבלה וחשבונית ומשלוח אישור לכתובת הדוא”ל, הפקס או בדואר ללקוח המזמין וכן למטרות דיוור מסרים שיווקיים של אלחנן ארונות , אך לא לאף מטרה אחרת וכמו כן פרטים אלו לא ימסרו לאף גוף אחר למעט לגורמים הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים ולמטרות אלו בלבד.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. בדואר אלקטרוני: [email protected] בטלפון: 050-5242583

 

קניה נעימה!